π‘π„π’πŽπ‹π”π‚πˆΓ“π 𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐂𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐄𝐋𝐀 πŒπ”ππˆπ‚πˆππ€π‹ 𝐃𝐄 πŒΓšπ’πˆπ‚π€ 𝐘 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐍𝐃𝐀 πŒπ”ππˆπ‚πˆππ€π‹ 𝐃𝐄 πŒΓšπ’πˆπ‚π€ 2021-2022

π‘π„π’πŽπ‹π”π‚πˆΓ“π 𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐂𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐄𝐋𝐀 πŒπ”ππˆπ‚πˆππ€π‹ 𝐃𝐄 πŒΓšπ’πˆπ‚π€ 𝐘 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐍𝐃𝐀 πŒπ”ππˆπ‚πˆππ€π‹ 𝐃𝐄 πŒΓšπ’πˆπ‚π€ 2021-2022


La ConcejalΓ­a de EducaciΓ³n, Banda y Escuela Municipal de MΓΊsica concede 25 becas para cursar sus estudios de mΓΊsica en la Escuela Municipal de MΓΊsica Β«Luigi BoccheriniΒ» en la Banda Municipal de MΓΊsica de Arenas de San Pedro.


Las ayudas concedidas corresponden al importe completo de la mensualidad para el curso 2021-2022.


Listado de becas otorgadas y denegadas se pueden consultar en la web municipal.
https://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/board

Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San Pedro